Informatie & Voorwaarden

Wolkom, fijn dat u er bent!

B&B gast

Algemeen

  • Yke Hokwerda, Debbie Dalhuizen en Pascal van Es zijn uw gastgevers (beheerders) van Pension “Op ’e Koai”, gevestigd op It String 7 te Jirnsum, gemeente Leeuwarden.
  • Met het aangaan van een huurovereenkomst d.m.v. het ingevulde incheckformulier worden de hier beschreven voorwaarden van kracht.
  • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn. 
  • RFU – Pension “Op‘e Koai” is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
  • Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Pension “Op’e Koai” zijn voor rekening van de gebruikers.
  • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en eventueel vergoed te worden aan de eigenaar.
  • Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
  • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Pension “Op’e Koai” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.
  • Gasten van Pension “Op’e Koai” dienen zich te houden aan de ‘Huisregels’.
Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,
Welkom bij Pension Op'e Koai.
Hoe kunnen we je helpen?